Reductie Interproximala - Striping

O serie de produse pentru reductie interproximala, atat freze cat si benzi pentru piese contraunghi cu vibratie.